• Căn cứ Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và phổ thông có nhiều cấp học được ban hành kèm theo thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/03/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo;

  Căn cứ thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT ngày 12/04/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo;

  Căn cứ CV 156/GDĐT-VP ngày 16/09/2019 của Phòng Giáo dục Đào tạo Hoài Ân;

  Theo đề nghị của văn phòng nhà trường,

  QUYẾT ĐỊNH:

  Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này là Quy tắc ứng xử trong nhà trường của trường THCS Ân Thạnh.

  Điều 2. Quy tắc ứng xử trong nhà trường chỉ áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức và học sinh đang học tập và làm việc tại trường THCS Ân Thạnh.

  Điều 3. Bộ phận chuyên môn; bộ phận văn phòng; các tổ chuyên môn; các bộ phận liên quan và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và học sinh của trường THCS Ân Thạnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

 • Để tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc thi viết bài trên cổng thông tin điện tử Phòng GD&ĐT Hoài Ân xin thông báo một số lưu ý sau:

 • Một giờ hoạt động Ngoài giờ lên lớp với chủ đề "Truyền thống nhà trường" khiến các bạn lớp 6 vô cùng hào hứng. Chúng ta cùng xem một số hình ảnh của các bạn trong giờ học này nhé!

<a href="/tin-tuc-thong-bao" title="Tin tức - Thông báo" rel="dofollow">Tin tức - Thông báo</a>

QUY TẮC ỨNG XỬ TRONG NHÀ TRƯỜNG THCS ÂN THẠNH

Căn cứ Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và phổ thông có nhiều cấp học được ban hành kèm theo thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/03/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo; Căn cứ thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT ngày ...
Văn bản
Tin đọc nhiều
Thư viện ảnh
Video
Liên kết website